Zapisy

Formularz

Rodzaj zajęć

Grupa wiekowa

Dzień

Akceptacja regulaminu:

Klauzula informacyjna :

Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych: (opcjonalne)

Formularz

Rodzaj zajęć

Grupa wiekowa

Dzień

Akceptacja regulaminu:

Klauzula informacyjna :

Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych: (opcjonalne)

Adres

Studio Tańca DREAM DANCE
ul. Por. Halszki 28, LU3
30-611 Kraków

Numer telefonu